Autónomos

Enfermidade Profesional

Contido da páxina
​​​

Situación: sufriches un dano físico contraído como consecuencia da túa actividade laboral.

Primeiro atenderte medicamente

Unha vez atendido medicamente

  • Guiámoste nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Para que poidas cobrar (se causaches baixa médica)

Se o desexas, antes de contactar co teu xestor persoal da FREMAP, facilitámosche os formularios que debes cubrir para aboarche a prestación:

Enfermidade Profesional: Saber máis

Pomos á túa disposición información adicional acerca da cobertura que presta FREMAP en caso de Enfermidade Profesional.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​​​