Coñécenos

Curriculum Vitae

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Datos Persoais

Información Persoal

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Documento de Identificación *
Foto de perfil

É obrigatorio anexar unha foto de perfil cun tamaño máximo de 2mb.

Foto de perfil do candidato
Ámbito Profesional

A continuación podes seleccionar unha ou varias opcións do seguinte combo de ámbitos profesionais.

Información Académica

Información Académica

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Datos Laborais

Datos Laborais

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Idiomas

Idiomas

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Informática

Informática

Os campos marcados con * son obrigatorios. O campo descrición é obrigatorio se seleccionas a opción doutros "en" programas.

Outros Datos

Outros Datos

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Dispoñibilidade viaxar *
Mobilidade xeográfica *
Selecciona unha ou máis opcións
Carné Conducir *
Coche Propio *
Permiso de traballo *

Anexar

Anexar CV

Adxunta o teu currículo en formato pdf ou word cun tamaño máximo de 700kb.

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Se desexa enviar os seus datos para futuras seleccións de persoal que realice FREMAP, lea atentamente indicádoo a continuación, marque o check en "Leido e Conforme" e pulse o botón enviar.

Os datos de carácter persoal incluídos neste formulario serán incorporados ao ficheiro automatizado da FREMAP Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 61, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Os devanditos datos destinaranse á xestión integral da información de recursos humanos, sendo FREMAP a única destinataria dos mesmos.

Informámoslle igualmente que no caso de que Vostede inclúa voluntariamente datos especialmente protexidos pola Lei Orgánica de Protección de Datos nos campos de texto libre, sobre ideoloxía, relixión ou crenzas, afiliación sindical, orixe racial, saúde ou vida sexual, entenderase outorgado o seu consentimento para o tratamento dos mesmos e quedarán protexidos co nivel de medidas de seguridade esixida pola normativa de protección de datos de carácter persoal.

Co fin de ofrecerlle un correcto servizo mantendo ao día os seus datos, Vostede comprométese a comunicar por escrito calquera cambio que se produza dos mesmos.

Se Vde. desexase exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, deberá dirixirse FREMAP Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61 ao domicilio: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222 - Madrid.