Coñécenos

Órganos de Goberno

Contido da páxina

Xunta Directiva

Presidente:

 • D. Mariano de Diego Hernández

Vicepresidente:

 • D. Pedro Mauricio Barato Triguero

Director xerente:

 • D. Jesús Mª Esarte Sola

Secretario:

 • D. Angel Vallejo Orte

Vogais:

 • D.ª Ana Benita Aramendia
 • D. José do Cavado Foxo
 • D. Juan Chozas Pedrero
 • D. Gonzalo Fernández Ibáñez
 • D. Ramón González Gallardo
 • D. Ignacio Miguel-Romero de Olano
 • D. Carlos Morán Moya
 • D. Rafael Pérez do Puerto Rodríguez
 • D. Pedro Luis Romero Blanco
 • D. Enrique Sánchez González
 • D. Miguel Angel de Troia Roupeira
 • D. José Mª Zarandieta Romero

Órganos de Participación Institucional

Comisión de Control e Seguimento

Presidente:

 • D. Mariano de Diego Hernández

Asesor:

 • D. Angel Vallejo Orte

Vogais CEOE:

 • D. Juan José Alvarez Alcalde
 • D. Juan Antonio Garrido Ramiro
 • D. Alberto Sáez López

Vogais UXT:

 • D.ª Estefania González Espinosa
 • D. Marco Romero San Vicente

Vogais CC.OO.:

 • D.ª Elena Blasco Martín
 • D. Jaime González Gómez

Secretario:

 • D. Jesús Mª Esarte Sola

Comisión de Prestacións Especiais

Presidenta:

 • Dª Pilar Losada Cirilo

Representación dos empresarios asociados:

 • D. Carlos Cano González
 • D. Ana Ávila Borjabad
 • D.ª Pilar Losada Cirilo
 • D. José Manuel Angulo Angulo
 • D.ª Amanda Moreno Solana

Coordinadora de Área Social:

 • D.ª Mª Ángela Ruesta Arroba

Traballadora social:

 • D.ª Isabel Goicolea Serrano

Secretario:

 • D. José Luis Checa Martín

UXT:

 • D. Pedro Cerezo Sancho
 • D. Lorenzo Díaz Lozano
 • D.ª Rosario García Ramón

CC.OO.:

 • D.ª Ana Isabel Rojas Martín
 • D. Julio Ruíz Prudencio

Órganos Estatutarios

Comisión Directiva

Presidente:

 • D. Mariano de Diego Hernández

Vicepresidente:

 • D. Pedro Mauricio Barato Triguero

Director xerente:

 • D. Jesús Mª Esarte Sola

Vogais:

 • D. Ignacio Miguel-Romero de Olano
 • D. Enrique Sánchez González

Secretario:

 • D. Angel Vallejo Orte

Comisión de Auditoría

Presidente:

 • D. Mariano de Diego Hernández

Vicepresidente:

 • D. Pedro Mauricio Barato Triguero

Director xerente:

 • D. Jesús Mª Esarte Sola

Vogal:

 • -

Secretario:

 • D. Angel Vallejo Orte

Comisión de Nomeamentos e Retribucións

Presidente:

 • D. Mariano de Diego Hernández

Vicepresidente:

 • D. Pedro Mauricio Barato Triguero

Director xerente:

 • D. Jesús Mª Esarte Sola

Vogal:

 • D. Enrique Sánchez González

Secretario:

 • D. Angel Vallejo Orte

Xuntas Asesoras Empresariais Rexionais

​​​​​​​​​​​​