Coñécenos

Calidade FREMAP

Contido da páxina

Sistema de Xestión da Calidade

FREMAP dispón, desde 1996, dun Sistema de Xestión de Calidade, documentado no Manual de Calidade e os Procedementos que proporcionan unha documentación escrita que serve de axuda e referencia aos empregados e garanten unha prestación do servizo uniforme nos aspectos esenciais, de xeito que a actuación resulte sistemática e evítense erros.

As actividades esenciais analízanse en procesos, documentados por procedementos escritos, cuxo seguimento se realiza mediante índices que permiten medir a calidade dos servizos prestados e servir de análise e mellora.

FREMAP conta con sistemas de avaliación de calidade, entre os que destacan as enquisas telefónicas de clientes e a de clientes e a Oficina de Atención ao Cliente .

Os principios e valores da FREMAP, tradicionalmente centrados en facer ben as cousas e conseguir prestar o mellor servizo, teñen que permitir acadar os obxectivos comúns de forma eficiente, mantendo o reto da busca da mellora continua con todos os medios ao noso alcance: a investigación e avances sanitarios e en técnicas preventivas e recuperadoras, o desenvolvemento da nosa rede de coñecemento, o aproveitamento das novas tecnoloxías informáticas e de comunicación, entre outros.

Sistema de Calidade certificada pola AENOR

Certificado IQNetCertificado AENOR ISO 9001 

A calidade na FREMAP garántese cumprindo con rigor e puntualidade prazos e obrigas e sometendo os seus procedementos á certificación de entidades acreditadas.

FREMAP dispón dun Sistema de Calidade, certificado pola AENOR, desde 1996, conforme coa Norma UNE-EN ISO 9001:2008, con alcance para todos os centros de FREMAP, tanto ambulatorios, como hospitalarios e administrativos, en todo o territorio nacional.

Servizo Excelente ao Cliente

En 2011, FREMAP foi galardoada co Premio Excelencia da revista Dirigentes, na categoría Servizo ao Cliente. FREMAP desenvolve o seu Sistema de Xestión de acordo co Modelo EFQM de Excelencia Europea, e ten recoñecida a certificación de Excelencia Europea 500+, no seu máximo nivel, desde 2006, e con alcance para todos os seus centros ambulatorios, hospitalarios e administrativos, en todo o territorio nacional.

Na renovación da certificación, de Febreiro de 2015, FREMAP obtivo como resultado da avaliación unha puntuación no tramo 550-600, tramo acadado unicamente por un selectivo número de empresas en España.

Descargar o Certificado de Excelencia en formato pdfEsta ligazón abrirase nunha nova ventá

Marca de Garantía MADRID EXCELENTE

FREMAP conta, desde 2001, coa Marca de Garantía MADRID EXCELENTE, unha vez acreditado o cumprimento dos criterios de calidade e excelencia, esixidos por esta marca.

En 2008 FREMAP recibiu o Premio Madrid Excelente á confianza dos clientes, na categoría Gran Empresa.

Descargar o Certificado de Madrid Excelencia en formato pdfEsta ligazón abrirase nunha nova ventá

Sistema de Xestión Ambiental

Certificado IQNetCertificado AENOR de Xestión Ambiental 

FREMAP desenvolveu e implantado un Sistema de Xestión Ambiental conforme coa Norma UNE-EN ISO 14001:2004 e certificado pola AENOR, a Asociación Española de Normalización e Certificación.

A certificación alcanza todas as actividades e todos os centros de FREMAP (administrativos, ambulatorios e hospitalarios) en todo o territorio nacional.

Ver certificado IQNET de Medio Natural en formato pdf Esta ligazón abrirase nunha nova ventá

Ver certificado do Sistema de Xestión Ambiental en formato pdf Esta ligazón abrirase nunha nova ventá

Certificado Bequal

FREMAP foi avaliada por auditores formados e homologados pola Fundación Bequal, conforme ao modelo de indicadores e fontes de verificación aprobada polo Padroado da Fundación Bequal celebrado o 31 de xaneiro de 2013, obtendo a cualificación de Bequal Plus.

Ver certificado Bequal en formato pdf Esta ligazón abrirase nunha nova ventá

​​