Coñécenos

Quen é FREMAP?

Contido da páxina

Somos unha entidade colaboradora coa Seguridade Social que xestiona e protexe as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social.

E ademais xestiona as prestacións económicas derivadas:

 • De incapacidade temporal por continxencias comúns.
 • Por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
 • Por cesamento na actividade dos traballadores autónomos.
 • Pola prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Protexemos a 4,2 millóns de traballadores, con máis de 410.000 empresas asociadas.

Misión: Cal é a nosa razón de ser?

"Procurar a excelencia na nosa xestión das prestacións e no tratamento integral da saúde do traballador, cunha atención próxima, humanista e personalizada, que responda á confianza depositada polos nosos mutualistas e contribúa ao uso eficiente dos recursos "

Visión: Que queremos ser?

"Pretendemos obter o máximo recoñecemento como institución de referencia, reforzando o noso liderado polos valores que inspiran a nosa actuación, pola excelencia no servizo prestado e polo talento de cada un dos nosos profesionais"

Valores

Os valores que orientan a actuación de todas as persoas de FREMAP están recollidos no Documento Cultura de Empresa da FREMAP en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente e o Código de Conduta en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Servizos prestados pola FREMAP

O servizo prestado pola FREMAP queda definido no punto 12 dos Principios Básicos de Cultura de Empresa como o tratamento integral do risco profesional, que supón:

"A aplicación coordinada de todas as técnicas preventivas, asistenciais, reparadoras e recuperadoras, para a loita contra os riscos que afectan á saúde e as súas consecuencias físicas, psíquicas, sociais e económicas"

Este tratamento integral consta dos seguintes servizos:

 • Prevención. Actuacións de carácter xeral encadradas dentro do Plan Xeral de Actividades Preventivas
 • Asistencia Sanitaria:
  • Asistencia Ambulatoria
  • Asistencia Hospitalaria
 • Formación Profesional
 • Traballo Social
 • Psicoloxía
 • Xestión Integral do Risco Profesional: Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais
 • Seguimento e control da Prestación Económica de Incapacidade Temporal derivada de Continxencias Comúns
 • Xestión das Prestacións Económicas:
  • Risco durante o Embarazo e Lactación natural
  • Coidado de menores afectados por cancro e outras enfermidades graves
  • Cesamento de actividade dos Traballadores Autónomos
 • FREMAP ASISTENCIA (Liña 900)

Estratexia da FREMAP

A xestión de FREMAP ten como referencia o modelo EFQM de Excelencia Europea:

 • FREMAP define a súa estratexia de futuro, no Plan Estratéxico da FREMAP 2015-2017.
 • FREMAP entende o servizo excelente como "O decidido compromiso en cada unha das nosas actuacións, para satisfacer as lícitas necesidades das persoas e Entidades con quen nos relacionamos".

A vocación pola Excelencia, a Mellora Continua e a Calidade, é unha constante na FREMAP , de tal xeito que o seu Obxectivo Institucional para o período 2016 a 2017, é "A ATENCIÓN AO TRABALLADOR ".

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​​​​​​​