Empresas

Previmos na túa Empresa

Contido da páxina

FREMAP, dentro do seu compromiso de conseguir a excelencia no tratamento integral da saúde do traballador, considera a Prevención de Riscos Laborais, como unha actuación esencial que permite mellorar os niveis de seguridade e saúde das nosas empresas asociadas e minimizar os índices de sinistralidade.

Que facemos?

 • Garantimos un dos valores esenciais para asegurar a capacidade produtiva: a seguridade e saúde dos traballadores .
 • Contribuímos ao control de perdas e á mellora da eficiencia dos sistemas produtivos.
 • Axudamos á consecución de incentivos económicos nas cotizacións á Seguridade Social (BONUS, RD 404/2010).
 • Aseguramos a tranquilidade e benestar do traballador cunhas condicións de traballo saudables e seguras.

Como o facemos?

 • Colaboramos na integración da prevención na empresa :
  • Actualizando os coñecementos dos directivos, técnicos e mandos que asumen a actividade preventiva.
  • Ofrecendo un amplo catálogo de publicacións e actividades para a divulgación da cultura preventiva na empresa e a sensibilización dos traballadores.
 • Apoiamos o control da sinistralidade :
  • Informando sobre a evolución dos accidentes e enfermidades profesionais.
  • Analizando os aspectos máis significativos da sinistralidade acontecida.
  • Propondo medidas para o control das causas dos accidentes e enfermidades profesionais ocorridos.
 • Facilitamos información actualizada sobre:
  • Novidades lexislativas e técnicas en materia de prevención de riscos laborais.
  • Boas prácticas en prevención relacionada cos problemas concretos que se puidesen propor.
 • Desenvolvemos proxectos de investigación e análise que permitan:
  • A identificación dos procesos e actividades que xeran maiores perigos de acordo cos accidentes ocorridos e as enfermidades detectadas.
  • O deseño de procedementos de traballo e a elaboración de boas prácticas en prevención que reduzan a sinistralidade nestes procesos e actividades.

Comprometidos coa Prevención

A firmeza e seriedade da FREMAP neste compromiso quedan avalados pola colaboración que vimos realizando desde hai xa moitos anos con multitude de institucións, a través dun amplo abano de actividades dirixidas sempre á promoción da prevención de riscos laborais:

 • Participación cun gran número de relatorios en congresos, xornadas técnicas e talleres organizados por universidades, fundacións, administracións, asociacións empresariais, cámaras de comercio e outras institucións.
 • Publicación dun importante número de artigos técnicos en destacados medios vinculados á prevención.
 • Cooperación con comités de seguridade e asociacións para a elaboración de normativa.